Privacy verklaring
Dit is de Privacyverklaring van Jobskoffiekamer. De diensten en producten worden aangeboden door Jobskoffiekamer, gevestigd aan de biezenkamp 3c, 3831 JA te Leusden in Nederland. Lees de Privacyverklaring zorgvuldig voor je bepaalde keuzes maakt over het gebruik van onze diensten en producten.

Contactgegevens:

job@jobskoffiekamer.nl

Job wolswinkel is de Functionaris Gegevensbescherming van Jobskoffiekamer. Hij is te bereiken via dit email adres.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Jobskoffiekamer verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Jobskoffiekamer verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
Jobskoffiekamer neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Jobskoffiekamer bewaart uw persoonsgegevens even lang als de fiscale gegevens, namelijk 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Jobskoffiekamer verstrekt informatie aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.
Jobskoffiekamer gebruikt technische, functionele en analytische cookies. U krijgt bij het bezoek aan onze site de optie op analytische cookies te weigeren. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De technische en functionele cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Jobskoffiekamer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De shop is ondergebracht bij een hosting bedrijf dat werkt volgens de voor informatiebeveiliging geldende norm, ISO 27001. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via job@jobskoffiekamer.nl